Cranio behandeling, detail van handen

De handen zijn de enige tools van de cranio-sacrale therapeut. De handen luisteren en begrijpen, verbinden en beschutten. Ze creëren een veilige ruimte en nodigen uit, los te laten.