Aanvulling

Yoga en shiatsu vullen elkaar perfect aan.
Zowel yoga als shiatsu gaan ervan uit, dat de mens van oorsprong ‘volledig’ is en héél; er hoeft niets meer toegevoegd te worden.
Een Shiatsu behandeling kan wonderen doen, doch wanneer een onevenwicht opnieuw tevoorschijn komt door een eenzijdige levensstijl, zal die de persoon onverbiddelijk terug trekken naar de oude symptomen, zoals een net afgedroogd kind weer nat wordt, wanneer men het niet uit de regen haalt.
Yoga leert ons hoe we onszelf uit de regen halen, hoe we ons op eigen krachten onderdak kunnen bieden. Het is de kunst in evenwicht te leven, rust en vrede te vinden in zichzelf en daardoor in alles en iedereen. Het toont ons, hoe we stap voor stap onze eigen kracht terugvinden en ons eigen ‘stralen’ kunnen ervaren.
Yoga doen betekent, zich naar jezelf op weg naar huis begeven. Deze weg is op zich een fantastisch avontuur, toch gaat het bijwijlen ook moeizaam en zijn er hindernissen, onder andere, wanneer oude lichaams- en gedragspatronen weer opduiken. Shiatsu kan hierbij effectief helpen om dergelijke patronen van zich af te werpen en verder de vrijheid tegemoet te gaan.

Uitnodiging

Bezoek ook eens onze yogawebsite www.sampoorna-yoga.be.